binoi

ברחובות : תכנית שיקום לשכונת קרית משה : שטח התכניות כ- 500 דונם וכ- 1800

יח"ד. התכנית מבוצעת עבור משהב"ש ועיריית רחובות, בעקבות החלטת ועדת

מנכ"לים – השכונה נמצאת במצב קשה ביותר ומתבצעות מערכת פעולות לשיקום

שדרוג ושילוב השכונה במרקם העירוני.

התכנון כולל : בינוי מפורט לביצוע מרכז השכונה, מבני הציבור השצ"פים והדרכים.

הכנת תכניות מפורטות לאזורים פנויים, תכניות מפורטות להרחבות דיור, הוראות

והנחיות למבנים קיימים, וכן המלצות תכנוניות לגבי תכניות שכנות ודרכי גישה וקשר.

ברמלה : אנחנו מכינים תכנית מתאר מפורטת לרובע "השופטים צפון" המהווה חלק

משמעותי ממרכז העיר, התכנית עוסקת בארגון מחדש, של המרכז האורבני.

בהתחשב במוקדים העירוניים הקיימים באזור המוקד התחבורתי, המוקד

המנהלתי, המרכז התרבותי והמרכז העיסקי תוך שילוב מבנים ומרקמים המיועדים

לשימור ויצירת צירים עירוניים ירוקים וטיילת תיירותית.

שטח התכנית כ- 450 דונם, היא כוללת כ- 2000 יח"ד ושטח מסחרי כ- 100,000

מ"ר. המזמין : עירית רמלה.

בכפר סבא : פארק תעשייתי בשטח של כ870- דונם במזרח העיר כפר סבא,

ה"נשען" על כביש חוצה ישראל ומסילת הרכבת, ומכיל תעשיה מתוחכמת, תעשיה

ומסחר בשטח של כ-300,000 מ' וכן מסוף אוטובוסים ומסוף תחבורתי ;עבור עיריית

כפר סבא.

בכניסה לכפר סבא : תכונית מפורטת לאזור מגורים, כ- 30 ד' ל- 150 יח"ד .

ברחוב הכרמל בכפר סבא : תכונית מפורטת בשטח כ- 20 ד' עם כ- 150 יח"ד.

תכנית הרחבה למושב חדיד : בשטח כ- 120 ד' ל- 85 יח"ד.

תכניות מפורטות ותוכניות שיקום בישובים שונים (קרית חינוך בנס ציונה ובסוסיא,

תכניות שיקום בחולון, תכניות מפורטות בקרית גת ובזכרון יעקב).

           

תכניות מפורטות לבתי ספר שדה במצפה רמון, עין גדי, חצבה וניצנים.

באילת : תכניות מפורטות למבני מגורים בשכונת שחמון כ 150 יח"ד ושטח כ 30 ד'.

במושב אביאל : תכנית להקמת מבנן ציבורי \ דיור מוגן בשטח פנוי בתחום המושב.