teor

יגאל שרייבמן אדריכל

בוגר הטכניון חיפה הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים.

בעז שרייבמן אדריכל

בוגר הטכניון חיפה הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים.

צוות המשרד כולל שלושה אדריכלים, שני הנדסאים ומזכירה. המשרד ממוקם בצפון

הישן של תל אביב ברחוב סוקולוב.

   

בתכנון אנו שמים דגש על הזיקה בין הפרויקט לסביבתו הפיזית, האנושית והחברתית 

בגיבוש הפרוגרמה, בהעמדה, בעיצוב ובחומרים .

אנו משתדלים לשלב התחדשות ויצירתיות עם יציבות והמשכיות, שמירה על צניעות

והתיחסות לגורמים פיזים ואקולוגיים.

תכננו והשלמנו פרויקטים "ירוקים" ואנו מקפידים בהתיחסות לגורמים סביבתיים.

בטיפול המשרד פרויקטים בגדלים שונים מבני מגורים קטנים, בתי דירות, מבנני

מגורים, מבנים משולבים למסחר, מגורים ומשרדים, מבנים למלאכה ותעשיה, מבני

ציבור, מוסדות, מרפאות וכן תכניות בנין עיר בהיקפים שונים עבור גורמים ממשלתיים

ופרטיים.

   

המשרד מספק שרותי ארכיטקטורה לגופים ומוסדות ציבוריים כדוגמת משרד הבינוי

והשיכון, משרד הביטחון, עיריות כפר סבא, רמלה, תל אביב.

עבור קבלנים פרטיים בניהם מהגדולים בארץ כדוגמת א.דורי, אשטרום, יוסי אברהמי

ומנרב.

חברות ציבוריות דוגמת החברה להגנת הטבע, בי"ס אורט, רשות הטבע והגנים

ושרותי בריאות כללית.

המשרד נבחר להשתתף בתחרות סגורה לתכנון בית ראש הממשלה ביחד עם אחד

עשר משרדים מהמובילים בארץ. אנו מתכננים עבור משרד השיכון והמשרד מדורג

בדרוג הגבוה ביותר "א" הן בתכנון מבנים והן בתכניות בנין עיר .

יגאל הוא הותיק בין האדריכלים ה"מאמנים" ובעז מוסמך כ"מאמן".